21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
31 Ιανουαρίου 2018
Ανακοίνωση της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών μας σας ενημερώνουμε ότι λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος Μετανάστευσης, τα ραντεβού και η λήψη βιομετρικών που δεν εξυπηρετήθηκαν από 18 Ιανουαρίου έως και 02 Φεβρουαρίου 2018, μετατίθενται στις παρακάτω ημερομηνίες, την ίδια ώρα:

Τα ραντεβού της Πέμπτης 18/1/2018 τα οποία μετατέθηκαν αρχικά την Παρασκευή 2/2/2018 θα εξυπηρετηθούν την Παρασκευή 09/02/2018.
Τα ραντεβού της Δευτέρας 22/1/2018 θα εξυπηρετηθούν την Δευτέρα 05/02/2018.
Τα ραντεβού της Τρίτης 23/1/2018 θα εξυπηρετηθούν την Τρίτη 06/02/2018.
Τα ραντεβού της Τετάρτης 24/1/2018 θα εξυπηρετηθούν την Τετάρτη 07/02/2018.
Τα ραντεβού της Πέμπτης 25/1/2018 θα εξυπηρετηθούν την Πέμπτη 08/02/2018.
Τα ραντεβού της Δευτέρας 29/1/2018 θα εξυπηρετηθούν την Δευτέρα 12/02/2018.
Τα ραντεβού της Τρίτης 30/1/2018 θα εξυπηρετηθούν την Τρίτη 13/02/2018.
Τα ραντεβού της Τετάρτης 31/1/2018 θα εξυπηρετηθούν την Τετάρτη 14/02/2018.
Τα ραντεβού της Πέμπτης 1/2/2018 θα εξυπηρετηθούν την Πέμπτη 15/02/2018.
Λόγω της αυξημένης προσέλευσης και του διπλασιασμού του όγκου εργασίας κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, δεν θα γίνεται παραλαβή άλλων αιτημάτων (συμπληρωματικών αιτήσεων, λοιπών αιτήσεων).

Τα αιτήματα που παραλαμβάνει το Τμήμα Ελέγχου (π.χ. Ειδικές Βεβαιώσεις Νόμιμης Διαμονής, Αιτήσεις Έγκρισης Θεώρησης Εισόδου, Αιτήσεις αλλαγής στοιχείων) θα εξυπηρετούνται κανονικά, με σειρά προτεραιότητας.

Παρακαλούνται οι εξυπηρετούμενοι που δεν έχουν επείγοντα θέματα να αποφύγουν την προσέλευσή τους στην Υπηρεσία μας, κατά τις παραπάνω ημερομηνίες προς διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Σε περίπτωση μη αποκατάστασης του προβλήματος έως την Δευτέρα 5/2/2018 θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, www.apdattikis.gov.gr.
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης
Αικατερίνη Πήττα

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com