21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
30 Ιανουαρίου 2018
Ανακοίνωση της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α’

Κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, η υπηρεσία μας θα παραμείνει κλειστή την Τετάρτη 31/1/2018, Πέμπτη 1/2/2018 και Παρασκευή 2/2/2018 λόγω μη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος πανελλαδικά.
Τα Ραντεβού της υπηρεσίας μεταφέρονται:

  • ΔΕΥΤΕΡΑ 22/01/2018 ΣΤΙΣ 09/02/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
  • ΤΡΙΤΗ 23/01/2018 ΣΤΙΣ 16/02/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
  • ΤΕΤΑΡΤΗ 24/01/2018 ΣΤΙΣ 23/02/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
  • ΠΕΜΠΤΗ 25/01/2018 ΣΤΙΣ 02/03/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
  • ΔΕΥΤΕΡΑ 29/1/2018 ΣΤΙΣ 09/03/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
  • ΤΡΙΤΗ 30/1/2018 ΣΤΙΣ 16/03/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
  • ΠΕΜΠΤΗ 18/01/2018 ΣΤΙΣ 23/3/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
  • ΤΕΤΑΡΤΗ 31/01/2018 ΣΤΙΣ 30/3/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
  • ΠΕΜΠΤΗ 01/02/2018 ΣΤΙΣ 13/4/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 
Εκ της Δ/νσεως Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α’

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com