2 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση περί κατάργησης των τμημάτων Μητρώων Αρρένων της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις  των άρθρων 60-62 του ν. 4961/2022 (ΦΕΚ146/Α/27/07/2022) ορίζεται ότι από 1/1/2023 καταργούνται οι αρμοδιότητες των τμημάτων Μητρώων Αρρένων της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων  του φορέα μας.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com