21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
31 Οκτωβρίου 2019
Ανακοίνωση για τη λειτουργία της ΔΑΜ Νοτίου Τομέα Πειραιώς & Νήσων την εβδομάδα 4-7 Νοεμβρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/11/2019

ΤΡΙΤΗ 5/11/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11/2019

ΠΕΜΠΤΗ 7/11/2019

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/11/2019 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com