16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ
26 Ιανουαρίου 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27/1/22

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΔ/Φ 69/198/οικ 1108 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.

ΤΥΧΟΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΝΕΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ 27/1/22

ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ή ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ.

2. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ) & ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 25/1 & ΤΕΤΑΡΤΗΣ 26/1 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com