12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
27 Ιανουαρίου 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι:

Τα ραντεβού ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ της Τρίτης 25/1/2022 μεταφέρονται για την Πέμπτη 3/2/2022 με την ίδια σειρά προτεραιότητας και την ίδια ώρα προσέλευσης.

Τα ραντεβού ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ της Τετάρτης 26/1/2022 μεταφέρονται για την Δευτέρα 7/2/2022 με την ίδια σειρά προτεραιότητας και την ίδια ώρα προσέλευσης.

Τα ραντεβού ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ της Τετάρτης 26/1/2022 μεταφέρονται για την Δευτέρα 7/2/2022 με την ίδια σειρά προτεραιότητας και την ίδια ώρα προσέλευσης.

Επαναλαμβάνουμε το περιεχόμενο προηγούμενης ανακοίνωσής μας σύμφωνα με το οποίο:

1. Τα ραντεβού επιδόσεων αδειών διαμονής μπορούν να τα επαναπρογραμματίσουν οι ενδιαφερόμενοι με δικές τους ενέργειες ηλεκτρονικά.

2. Τα ραντεβού βιομετρικών θα επαναπρογραμματιστούν με ενέργειες της Υπηρεσίας και οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν νέα κλήση

Εκ της Διευθύνσεως

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com