12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
26 Ιανουαρίου 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της δυσχέρειας που έχει προκληθεί στις μετακινήσεις η Υπηρεσία μας δεν θα λειτουργήσει την Tετάρτη 26/01/2022.

  • Τα προγραμματισμένα ραντεβού καταθέσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 26/01/2022, θα μεταφερθούν για την Παρασκευή 04/02/2022.
  • Τα προγραμματισμένα ραντεβού λήψης βιομετρικών στοιχείων που δεν πραγματοποιήθηκαν τις ημέρες αυτές θα ορισθούν με νέα πρόσκληση από την Υπηρεσία μας.
  • Για παραλαβή άδειας διαμονής μπορείτε να ορίσετε νέο ραντεβού μέσω της εφαρμογής
  • https://applications.migration.gov.gr/

Εκ της Διευθύνσεως

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com