12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
10 Ιουλίου 2023
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α’ – Τεχνικό πρόβλημα και μεταφορά ραντεβού

Σας ενημερώνουμε ότι την 10/7/2023 προέκυψε τεχνικό πρόβλημα στο πληροφοριακό σύστημα «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ», το οποίο αντιμετωπίζεται και αποκαθίσταται σταδιακά, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από  το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τα προγραμματισμένα ραντεβού επιδόσεων αποφάσεων και λήψης βιομετρικών δεδομένων που δεν πραγματοποιήθηκαν τη ΔΕΥΤΕΡΑ  10/07/2023 λόγω τεχνικού προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα,  θα μεταφερθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/07/2023.

Εκ της Διευθύνσεως

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com