12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
12 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση Διευθύνσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Σύμφωνα με το 12540/11-03-2020 έγγραφο οδηγιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που αφορά στα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό COVID 19, όλες οι Δ/νσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της χώρας θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό από την Πέμπτη 12/03/2020 ως και την Παρασκευή 10/04/2020.

Αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για την παράταση αδειών διαμονής, Μπλε Βεβαιώσεων και Ειδικών βεβαιώσεων καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ήδη κλεισμένα ραντεβού και τις προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων.

Παρακαλούμε όπως παρακoλουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.apdattikis.gov.gr

Δείτε την απόφαση του Υπουργείου

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com