21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/7 ΕΩΣ 19/7 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ :dam_anat_info@attica.gr (Θα απαντηθούν μόνο τα μηνύματα που αφορούν στην ανωτέρω περίπτωση).

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/7 ΕΩΣ 19/7 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ:

 • ΣΤΙΣ 13/7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΌ 1 ΕΩΣ 3 Ιουλίου
 • ΣΤΙΣ 14/7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΌ 4 ΕΩΣ 6 Ιουλίου
 • ΣΤΙΣ 15/7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΌ 7 ΕΩΣ 9 Ιουλίου
 • ΣΤΙΣ 16/7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ     ΣΤΙΣ 10 Ιουλίου
 • ΣΤΙΣ 20/7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΌ 11 ΕΩΣ 13 Ιουλίου
 • ΣΤΙΣ 21/7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΌ 14 ΕΩΣ 16 Ιουλίου
 • ΣΤΙΣ 22/7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΌ 17 ΕΩΣ 19 Ιουλίου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :

 • ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
 • Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
 • 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΖΥΓΟ, ΕΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ή ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com