12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Από Δευτέρα 2/9/2019 οι επιδόσεις αδειών διαμονής στου αλλοδαπούς πολίτες θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ραντεβού στη διεύθυνση epidoseis_dama@attica.gr

Το ηλεκτρονικό ραντεβού αφορά ΜΟΝΟ αλλοδαπούς πολίτες και ΟΧΙ πληρεξούσιους δικηγόρους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βασική προϋπόθεση για την παραλαβή της άδειας είναι ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής http://pf.emigrants.ypes.gr/pf για να βρίσκεται η αίτηση σε κατάσταση “ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ” και η λήξη της προηγούμενης, αλλιώς η άδεια δεν θα είναι διαθέσιμη προς επίδοση.

Για την παραλαβή της άδειας διαμονής ο πολίτης τρίτης χώρας πρέπει να έχει μαζί του τη ληγμένη άδεια, την μπλε βεβαίωση (αν έχει λάβει) και το πρωτότυπο διαβατήριό του.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ αποκλειστικά στο dam_a_ekser@attica.gr

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ αποκλειστικά στο dam_a@attica.gr

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΟΙΝΟΥ στην υπηρεσία μας, Δευτέρα ως Πέμπτη 9:00-14:00 Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com