12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
20 Ιουλίου 2023
Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:

  • ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ (20-07-2023) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-07-2023 ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ.
  • ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ (20-07-2023) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-07-2023 ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ.
  • ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ (20-07-2023) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΛΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-07-2023 ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com