13 Ιουλίου 2022
Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

Κατόπιν ερωτημάτων πολλών πολιτών, διαπιστώθηκε ότι έχει δημιουργηθεί σύγχυση αναφορικά με την ημερομηνία λήξης του εγγράφου που χορηγείται κατόπιν της επιτυχούς υποβολής αίτησης για την ανανέωση του τίτλου διαμονής και το οποίο επέχει  θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παραγράφου 4, του άρθρου 9, του Ν. 4251/2014. Επειδή στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται τα στοιχεία της προηγούμενης άδειας και η παραταθείσα  ισχύς της έως 30/06/2022, δημιουργείται η παρανόηση ότι αυτή είναι η ισχύς της βεβαίωσης ηλεκτρονικής κατάθεσης.

Σας ενημερώνουμε ότι η βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, την οποία λάβατε με την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν φέρει ημερομηνία λήξης και ισχύει έως ότου εκδοθεί απόφαση ανανέωσης ή απόρριψης του αιτήματος από την υπηρεσία μας, διασφαλίζοντας στους πολίτες τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τον προς ανανέωση τίτλο διαμονής.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com