12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
20 Ιουλίου 2023
Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής περί μεταφοράς ραντεβού επιδόσεων και λήψης βιομετρικών της 20ης Ιουλίου

Λόγω τεχνικού προβλήματος του ηλεκτρονικού συστήματος πανελλαδικά, σας ενημερώνουμε ότι τα ραντεβού επιδόσεων αδειών διαμονής της Πέμπτης 20 Ιουλίου 2023 μεταφέρονται στην ημέρα Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 κατά τις ίδιες ώρες.

Επίσης, τα ραντεβού λήψης βιομετρικών της Πέμπτης 20 Ιουλίου 2023  μεταφέρονται ομοίως την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023, κατά τις ίδιες ώρες.

Εκ της Δ/νσεως Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com