21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΗΣ Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΑΠΟ ΤΙΣ 11.00 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ, ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.

ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

https://applications.migration.gov.gr/

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com