21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
14 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

Ανακοινώνουμε ότι στο πλαίσιο  της διαδικασίας σταδιακής επαναλειτουργίας των υπηρεσιών μας, η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής θα δέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: damb_notable@attica.gr ηλεκτρονικό μήνυμα ορισμού ραντεβού, για ανανέωση άδειας διαμονής  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, για τις περιπτώσεις αδειών διαμονής που λήγουν από 01/07/20 έως και 19/07/20.

Επισημαίνουμε ότι τα εν λόγω ηλεκτρονικά μηνύματα θα πρέπει να σταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση  από την 15/07/20 έως και  την 31/07/20. Για τον ορισμό των ραντεβού είναι απαραίτητη η αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του ενδιαφερόμενου καθώς και του αριθμού διαβατηρίου και της ημερομηνίας λήξης της άδειας διαμονής.

Επιπλέον ανακοινώνουμε ότι όσοι επιθυμούν να αιτηθούν (εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών) για χορήγηση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, μπορούν να προσέρχονται στην υπηρεσία μας από Δευτέρα έως και Πέμπτη, και από 09:00 π.μ.  έως και 12:00 μ.μ., τις εργάσιμες ημέρες.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com