21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.

Η Λειτουργία των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ανασχεδιάζεται. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου η σταδιακή επαναλειτουργία θα ξεκινήσει με επιδόσεις αδειών διαμονής.

  • Προγραμματισμένα ραντεβού κατάθεσης αιτήσεων δεν υλοποιούνται και νέα ραντεβού κατάθεσης δεν προγραμματίζονται. (ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ των ΑΔΕΙΩΝ – των ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α & των ΕΒΝΔ που λήγουν ως την 30η/6/2020)
  • Οι ΠΤΧ θα μπορούν να αιτηθούν ραντεβού κατάθεσης αίτησης χορήγησης/ανανέωσης άδειας διαμονής με την λειτουργία της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στο σύνολο των Υπηρεσιών
  • Συμπληρωματικά δικαιολογητικά, δηλώσεις αλλαγής κατοικίας, αστικής κατάστασης και διαβατηρίου παραλαμβάνονται με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
  • Οι Υπηρεσίες δεν δίνουν πληροφορίες με αυτοπρόσωπη παρουσία. η επικοινωνία μαζί τους γίνεται μόνον με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η προσέλευση γίνεται κατόπιν ραντεβού

ΑΠΟ 18/5 ΩΣ 22/5

Οι ΔΑΜ Αττικής προετοιμάζονται για την επίδοση αδειών με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ραντεβού η οποία θα ξεκινήσει 25/5/2020

 Για πληροφορίες και ερωτήματά σας προς την Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α’ μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dam_a@attica.gr

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις epidoseis_dama@attica.gr και dam_a_ekser@attica.gr ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com