6 Φεβρουαρίου 2023
Αυτοπρόσωπη κατάθεση Επανεκδόσεων και Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής στην Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

Στην κατεύθυνση της εφαρμογής των οριζόμενων στο υπ’ αριθμ. 75442/03.02.2023 έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα “Εφαρμογή της με αριθμό 674588/2022 (Β΄5801) Απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου” η Υπηρεσία μας ορίζει εκ νέου την ηλεκτρονική διεύθυνση damb_notable@attica.gr ως τόπο υποδοχής αιτημάτων για ορισμό ραντεβού κατάθεσης αιτήματος με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Στο ίδιο πλαίσιο, και δεδομένου ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα λειτουργήσει την 15η Φεβρουαρίου, σας ενημερώνουμε ότι ειδικά για τα αιτήματα Επανέκδοσης θα κλείνονται ραντεβού μόνον για όσα αφορούν απώλεια/κλοπή άδειας διαμονής.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com