8 Ιουνίου 2021
1η Τροποποίηση της με αριθμ. 28325/10-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ72ΓΟΡ1Κ-ΑΗΦ) απόφασής μας περί “Ανάρτησης δασικού χάρτη των δημοτικών κοινοτήτων Σαλαμίνος, Αιαντείου, Αμπελακίων και Σεληνίων, του Δήμου Σαλαμίνος, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com